Wat is Beschermingsbewind?


Wanneer iemand als gevolg van een geestelijke of lichamelijke handicap, verslaving, ziekte, ouderdom, schulden of verkwisting, al dan niet tijdelijk in staat is zijn of haar financiële zaken te behartigen staan er twee mogelijkheden open: familie of kennissen nemen het beheer van de financiën over of, deze werkzaamheden worden uitbesteed aan een professionele bewindvoerder. De tekenbevoegdheid betreffende financiën en het beheren van de inkomsten en uitgaven wordt dan de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder.

Werkzaamheden

Als bij aanmelding bij Dazelaar Bewindvoering blijkt dat de cliënt meer schulden heeft dan hij binnen redelijke termijn kan aflossen is er sprake van een problematische schuldsituatie. Er zal, bij een stabiele situatie, met de lokale/gemeentelijke schuldhulpverlenende instantie gezocht worden naar een oplossing voor de schulden.

Als meerderjarige zelfstandig beslissingen nemen op materieel en immaterieel gebied is best lastig. Veel mensen hebben hier problemen mee. Bijvoorbeeld om hun inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. De problemen ontkennen en niets doen leidt dan vaak tot schulden. Cliënten van Dazelaar Bewindvoering zijn meerderjarigen die hun eigen belangen niet of onvoldoende zelf kunnen behartigen. Een verantwoorde eerste stap in de richting van het aanpakken van problemen is contact te zoeken met een professionele organisatie zoals Dazelaar Bewindvoering.

Bewindvoering helpt bij het oplossen van onder andere financiële problemen. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt de ruimte om andere problemen aan te pakken.

Postbus 373 | 3760 AJ Soest | 035 - 60 26 333 | mail@dazelaarbewindvoering.nl

Dazelaar Bewindvoering

Dazelaar Bewindvoering B.V. is een kleinschalig kantoor, gericht op individuele persoonlijke ondersteuning met de dienst Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (Onderbewindstelling).

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Contactformulier