Toezichthouderschap op volmachten


Toezichthouderschap op volmachten

Een gevolmachtigde behartigt de belangen van een ander. Het gaat hierbij om geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen. Of een combinatie hiervan. Het is niet verplicht, maar wel aan te bevelen om een persoon (of instantie zoals Dazelaar Bewindvoering) toezicht te laten houden op het handelen van de gevolmachtigde. Zonder toezicht is er geen controle, bijvoorbeeld wanneer de volmachtgever de volmacht wil beëindigen, maar niet meer in staat is om dat aan te geven. 

De toezichthouder verzoekt de gevolmachtigde periodiek om verslaglegging. De verslaglegging wordt besproken met de gevolmachtigde en indien mogelijk met de volmachtgever.

Indien de toezichthouder onregelmatigheden constateert start deze middels een aangifte een juridische procedure op en worden beschermingsmaatregelen als beschermingsbewind, mentorschap of curatele aangevraagd.

Postbus 373 | 3760 AJ Soest | 035 - 60 26 333 | mail@dazelaarbewindvoering.nl

Dazelaar Bewindvoering

Dazelaar Bewindvoering B.V. is een kleinschalig kantoor, gericht op individuele persoonlijke ondersteuning met de dienst Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (Onderbewindstelling).

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Contactformulier