Inkomens- en Budgetbeheer


Het inkomens- en budgetbeheer is een ondersteunende voorziening. Deze (tijdelijke) ondersteuning is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om hun financiën te beheren en een administratie te voeren. Wanneer iemand begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar wanneer deze door omstandigheden verkeerde keuzes maakt en hierdoor in de problemen komt, is inkomens- en budgetbeheer een prima oplossing.

Wanneer iemand niet zijn of financiële huishouding voldoende kan beheren, kan dit (grote) problemen opleveren. Vaak is het de persoon zelf die door de bomen het bos niet meer ziet, maar familie, vrienden of een ondersteunende organisatie kunnen het probleem ook constateren. Neem contact met ons op! Samen gaan we werken aan een oplossing die het beste aansluit bij de problemen. Elk probleem vereist een andere aanpak. Inkomens- en budgetbeheer vereist persoonlijke aanpak, het is een typisch voorbeeld van maatwerk.

Wat gaan we doen?
Wij gaan met onze cliënt een traject in waarin wij diens inkomen beheren. Zoals gezegd; dit is maatwerk. Verschillende varianten zijn daarom mogelijk. Uit een budgetcoachingtraject kunnen wij bijvoorbeeld de conclusie trekken dat de financiële huishouding zo onoverzichtelijk is dat allereerst orde gebracht moet worden.

Hierna maken wij budgetplan, zie dit als een begroting. In het budgetplan leggen wij vast waaraan het inkomen van de cliënt besteed wordt. Wij openen een bankrekening op naam van de cliënt. Op deze bankrekening wordt voortaan het inkomen geboekt. Wij hebben de beschikking over deze rekening. Ten laste van deze rekening betalen wij de vaste lasten. Daarnaast krijgt de cliënt elke afgesproken periode (dat kan wekelijks, maar ook tweewekelijks of maandelijks zijn) een afgesproken bedrag aan leefgeld. Dit bedrag boeken wij (ten laste van de rekening van de cliënt) naar een ‘leefgeldrekening’ waarover de cliënt vrij kan beschikken. 

Wat de werkzaamheden zijn van een Inkomens- en Budgetbeheerder is afhankelijk van de afspraken die met de cliënt zijn gemaakt.
Onderstaande taken behoren tot de basiswerkzaamheden:
- het openen van een beheerrekening;
- het aanschrijven van de financiële relaties (inkomsten en uitgaven);
- het opstellen van een budgetplan;
- het periodiek overboeken van het leefgeld;
- het betalen van de vaste lasten.

Verder kan er aan het takenpakket van de budgetbeheerder worden toegevoegd:

- het doen van incidentele facturen;
- het declareren van zorgkosten bij de zorgverzekering;
- het doen van belastingaangifte;
- het aanvragen van uitkeringen;
- het aanvragen van toeslagen;
- het zorgen voor betalingsregelingen met schuldeisers, dan wel toe-leiden naar schuldhulpverlening.

Wat zijn de kosten van Inkomens- en Budgetbeheer?
De kosten van Inkomens- en Budgetbeheer kunnen variëren. Deze zijn afhankelijk van de afgesproken werkzaamheden die verricht moeten worden.

In een gesprek vooraf verduidelijken we de mogelijkheden en daarbij behorend tarief.

Budgetbeheer is vrijwillig. In principe worden de kosten door de cliënt zelf gedragen. Wanneer de cliënt schulden heeft is deze niet of nauwelijks in de gelegenheid om de kosten te voldoen. In dat geval kan beschermingsbewind een betere maatregel zijn. Het is ook mogelijk dat de kosten gedragen worden door een externe partij, zoals de kerk, werkgever, familie of de gemeente.

Postbus 373 | 3760 AJ Soest | 035 - 60 26 333 | mail@dazelaarbewindvoering.nl

Dazelaar Bewindvoering

Dazelaar Bewindvoering B.V. is een kleinschalig kantoor, gericht op individuele persoonlijke ondersteuning met de dienst Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (Onderbewindstelling).

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Contactformulier